Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Het is een vergoeding voor de pijn en het ongemak.

De hoogte van het smartengeld is met name afhankelijk van de duur van het genezingsproces en of er blijvende beperkingen zijn. Blijvende beperkingen worden door een medisch specialist uitgedrukt in een percentage blijvende invaliditeit. Dat is een uitgangspunt om de hoogte van het smartegeld in te schatten.

Verder geeft de ANWB een Smartengeldgids uit. Hierin staan uitspraken van de Nederlandse rechter over smartengeld uitkeringen.De volgende factoren spelen onder andere een rol:

In Nederland zijn de uitkeringen niet echt hoog. Onze letselschade expert zorgt ervoor dat u een smartegeldvergoeding krijgt waar u recht op heeft.