Wat is letselschade?

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade of extra kosten die men oploopt door de beperkingen van het letsel. Letselschade kan ontstaan door een verkeersongeval, arbeidsongeval, gedrag van dieren, sport- en spelongeval, gebrek van de weg, product of (on)roerende zaak en een medische fout of medische misser.

De oorzaak van een ongeval is van belang bij de bepalingen van de aansprakelijkheid. Zo is er bij een arbeidsongeval vrij snel aansprakelijkheid bij de werkgever. Bij een sport- en spelongeval ligt dat een stuk lastiger. In een gesprek kunnen wij u hier meer duidelijkheid over geven.
Er zijn twee soorten schade, materiële en immateriële.

U kunt met de volgende materiële schadeposten geconfronteerd worden:

  • kledingschade
  • reiskosten
  • kosten van verblijf in het ziekenhuis of revalidatiecentrum
  • kosten van huishoudelijke hulp
  • kosten voor onderhoud van de woning en tuin
  • inkomensschade, ook van nevenactiveiten (ook ‘zwarte’ inkomsten)
  • pensioenschade
  • eigen bijdrage in de medische kosten
  • telefoon- en portikosten
  • buitengerechtelijke kosten

Immateriële schade

Onder immateriële schade valt het smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor de geleden pijn en het ongemak. De hoogte is afhankelijk van de aard, duur en ernst van het letsel.

Ervaren letselschade juristen

Bij zowel het vaststellen van de aansprakelijkheid als van de schadeposten is specialistische kennis een vereiste. Als ervaren deskundigen zijn wij u hierbij graag van dienst.