Wat is shockschade?

Bent u op een zeer schokkende wijze geconfronteerd met de gruwelijke gevolgen van een ongeval, ter plekke of direct daarna? Dan kunt u mogelijk shockschade claimen.

Shockschade (of schrikschade) is de psychische schade die iemand heeft opgelopen door de gruwelijke gebeurtenis. Er is dan sprake van een posttraumatische stress syndroom (PTSS). Voorwaarde is dat een psychiater de shockschade aanmerkt als een psychiatrische ziektebeeld. U heeft dan recht op vergoeding van de gemaakte kosten, gemiste inkomsten en smartengeld.

Wanneer Shockschade?

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan waarin de voorwaarden staan om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding wegens shockschade:

  • De veroorzaker moet aansprakelijk zijn voor het ongeval.
  • Er moet sprake zijn van rechtstreekse confrontatie met de traumatische gebeurtenis.
  • De betrokkene moet een ernstig trauma hier aan overhouden (PTSS).
  • De heftige shock zal zich volgens de Hoge Raad meestal voordoen als er sprake is van een nauwe affectieve band met het slachtoffer van het ongeval. Daarbij moet u denken aan een partner of een eigen kind.
  • Verder moet er een verband zijn tussen de psychische schade en de traumatische gebeurtenis.

Affectieschade

Het verdriet dat ontstaat door de schokkende ervaring ziet de Hoge Raad niet als shockschade. Dat heeft meer betrekking op affectieschade. Affectieschade is de immateriële schade (smartengeld) die iemand heeft door het overlijden of ernstig gewond raken van een naaste. Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk voor nabestaanden en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeval, om een vergoeding te krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren door de gebeurtenis.
Bij affectieschade gaat het om de immateriële schade van de naasten of nabestaanden van een slachtoffer. Het is een schadevergoeding voor het verdriet en de pijn die het overlijden of het ernstig gewond raken van de naaste veroorzaakt. Deze regeling geldt dus niet voor gevallen die zich voordeden vóór 1 januari 2019, ook al ondervindt de familie van het slachtoffer hier nog steeds schade van.
De vergoeding wordt bepaald aan de hand van de persoonlijke situatie van het slachtoffer en zijn naasten. Wie die naasten zijn die recht hebben op een vergoeding van affectieschade, is in de wet bepaald. Het gaat om vaste bedragen, afhankelijk voor de relatie welke de naaste met de nabestaande heeft. Zie voor meer informatie het Staatsblad.


Kortom, het gaat om medisch en juridisch ingewikkelde materie. Als u hierover meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact met ons op. Wij maken dan een afspraak met u om de mogelijkheden in te schatten.