Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Het is een vergoeding voor de pijn en het ongemak.De hoogte van het smartengeld is met name afhankelijk van de duur van het genezingsproces en of er blijvende beperkingen zijn. Blijvende beperkingen worden door een medisch specialist uitgedrukt in een percentage blijvende invaliditeit. Dat is een uitgangspunt om de hoogte van het smartengeld in te schatten.

Verder geeft de ANWB een Smartengeldgids uit. Hierin staan uitspraken van de Nederlandse rechter over smartengeld uitkeringen. De volgende factoren spelen onder andere een rol:

  • leeftijd
  • ernst van het ongeval
  • ernst van de doorstane pijn en in de toekomst te verwachten graad en duur daarvan
  • duur van de ziekenhuisopname
  • duur en aard van de medische behandeling (aantal operaties, complicaties)
  • duur van de arbeidsongeschiktheid
  • psychische restverschijnselen
  • littekens
  • belemmering in sporten en hobby's
  • hoogte van het percentage blijvende invaliditeit

Onze letselschade expert zorgt er in ieder geval voor dat u een smartengeldvergoeding krijgt waar u recht op heeft.