Gedragscode behandeling letselschade


De behandeling van letselschade is ingewikkeld en kost veel tijd. Het gebeurt in een periode waarin het slachtoffer al zijn aandacht nodig heeft voor lichamelijk herstel en emotionele verwerking. Daarom alleen al kan de schadebehandeling overkomen als een doolhof zonder uitgang. Als het overleg met de verzekeraar vastloopt, kan de nasleep een tweede ramp worden in het leven van het slachtoffer. Om dat te voorkomen is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ontwikkeld door de Universiteit van Tilburg.

De GBL reikt spelregels aan op het gebied van een transparante en harmonieuze schaderegeling. De spelregels in de gedragscode zijn van toepassing op de relaties tussen slachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers.

uvt letselschaderaad


De Letselschade Raad (voorheen het NPP) heeft zich als Permanente Organisatie tot taak gesteld de GBL te borgen en te handhaven. Onder 'Beginselen van de Gedragscode' worden de 20 beginselen weergegeven die de basis vormen van de Gedragscode.

De volledige Gedragscode inclusief toelichting vindt u op de website van de Letselschaderaad. Op deze website kunt u klikken op Register Gedragscode Behandeling Letselschade voor meer informatie.
Letsel Impact staat achter deze beginselen, heeft de gedragscode ondertekend en staat ingeschreven in het Register Letselschade als gekwalificeerd belangenbehartiger.