Belangenbehartiger

Kosten voor belangenbehartiging zijn onderdeel van uw schade, en worden betaald door de aansprakelijke partij. Het kost u dus niets!

De kosten van de belangenbehartiging noemen we buiten gerechtelijke kosten. Deze kosten zijn een onderdeel van uw schade. Dat is wettelijk zo geregeld. De kosten van onze werkzaamheden worden daarom betaald door de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij. De nota’s gaan ook rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij. Het kost u dus niets!

Duidelijke afspraken

Wij werken standaard op basis van een uurtarief. Als er discussie is over de aansprakelijkheid, maken wij een op maat gesneden voorstel met duidelijke afspraken over de kosten. Uitgangspunt daarbij is een voor u zo goedkoop mogelijke oplossing. Wij werken niet op basis van no cure no pay. In de meeste gevallen is dat pure diefstal.

Een eerste gesprek of bezoek bij Letsel Impact is in ieder geval altijd gratis. Na dit bezoek kunnen wij al een goede inschatting maken van de aansprakelijkheid en daarmee helderheid geven over de kosten.