Onze werkwijze

Onze werkwijze

Zodra u contact met ons opneemt, maken wij een afspraak met u voor een persoonlijke gesprek. Dat kan bij u thuis of bij ons op kantoor.

We bespreken onder andere de toedracht van het ongeval, het opgelopen letsel, de medische behandelingen, de arbeidssituatie, de thuissituatie en de schadeposten. U krijgt na het gesprek duidelijk en in begrijpelijke taal uitleg over de aansprakelijkheid, de mogelijkheid om uw schade te verhalen en hoe het verdere proces eruit ziet.

Voor een eerste gesprek brengen wij u nooit kosten in rekening.

Hoe ziet het verdere traject er in het kort uit?

  1. Zodra er overeenstemming is over de aansprakelijkheid, vragen wij een voorschot op de letselschade. Op die manier voorkomen we dat u in de financiële problemen komt. Bij matig tot ernstig letsel vragen wij uw toestemming om medische informatie op te vragen. We maken daarbij gebruik van een medisch adviseur. De medisch adviseur geeft na ontvangst van deze informatie in begrijpelijke taal advies over de inhoud van de informatie, de prognose en de verdere behandeling.
  2. Als er sprake van arbeidsongeschiktheid is, kan het wenselijk zijn een arbeidsdeskundige in te schakelen. De arbeidsdeskundige begeleidt u bij de reïntegratie, zodat u zo snel als mogelijk en verantwoord is weer aan het werk kan. Een arbeidsdeskundige kan ook een rol spelen in het vaststellen van de beperkingen in het huishouden en/of onderhoud van de woning en van de tuin. We noemen dat verlies zelfwerkzaamheid.
  3. De verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij kan ook een schaderegelaar inschakelen om u te bezoeken. Uiteraard zijn wij daar dan bij aanwezig.
  4. Zodra het medisch verantwoord is, kunnen we tot regeling van de letselschade overgaan. Daarbij kan het noodzakelijk zijn dat er eerst een onderzoek (medische expertise) volgt bij een onafhankelijke specialist. Deze specialist maakt een rapport op met antwoorden op de gestelde vragen. Als er verder geen op- of aanmerkingen op het rapport zijn, is het rapport de basis voor de uitgangspunten.
  5. Als er overeenstemming is over de uitgangspunten en er is sprake van doorlopende kosten in de toekomst, kan het nodig zijn om een berekening hiervan te laten maken door een rekenkundig expert. Als er daarbij onzekerheden voor de toekomst zijn, kan er en voorbehoud worden opgenomen. Bijvoorbeeld als er een fractuur in de gewrichten zit waardoor er sprake kan zijn van versnelde slijtage (arthrose) door het ongeval.

Ondersteuning Letselschade Jurist

Zoals u ziet, komt er veel bij kijken. Het is daarom noodzakelijk en gebruikelijk dat u zich laat bijstaan door een ervaren letselschade jurist. Bij Letsel Impact bent u hiervoor aan het juiste adres. Ook als het op voorhand gaat om licht letsel is het verstandig om een belangenbehartiger in de arm te nemen. U voorkomt zo een ongelijke positie als leek tegenover een deskundige van de verzekeringsmaatschappij. Neem vandaag nog contact met ons op om. Wij staan u graag bij.