Kosten adviseurs


Wij maken gebruik van diverse adviseurs.

De medisch adviseur
Voor het medische traject hebben wij een medisch adviseur. Wij maken gebruik van Westerweel Intermediair. Een kantoor dat alleen werkt voor slachtoffers.

De medisch adviseur vraagt medische informatie op over het opgelopen letsel bij de medici waar u onder behandeling bent. Dat kan alleen met uw machtiging. De medisch adviseur geeft daar advies over. Met dat advies kunnen wij vervolgens verder met het behandelen van uw letselschade. De kosten van de medisch adviseur en het opvragen van de medische informatie komen voor rekening van de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij.

De rekenkundige
Bij langlopende letselschades met blijvende beperkingen, is het nodig om uw toekomstschade te berekenen. Dat is een specialistisch vak en wij maken daarvoor gebruik van een professionele onafhankelijke rekenkundige. Ook deze kosten behoren tot de buitengerechtelijke kosten en komen voor rekening van de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij.

De arbeidsdeskundige
Als u door uw letsel arbeidsongeschikt bent geraakt, schakelen wij een reïntegratiedeskundige of arbeidsdeskundige in. Deze deskundige begeleidt u met de reïntegratie met als doel u weer zo goed mogelijk terug te brengen als in de situatie zonder ongeval. Deze kosten behoren ook tot de buitengerechtelijke kosten.

De advocaat
Soms kan het nodig zijn om een gerechtelijke procedure te beginnen. Afhankelijk van het financiële belang kan het dan noodzakelijk om een letselschade advocaat in de arm te nemen. Gelukkig is dat in minder dan 3% van de gevallen noodzakelijk.

Wij hebben afspraken met een gespecialiseerde advocaat. Als het tot een procedure komt, is er geen sprake meer van buitengerechtelijke kosten. Wie de kosten van de procedure moet betalen beslist de rechter. Dat is afhankelijk van welke partij er in het gelijk wordt gesteld. Maar zelfs de in het gelijk gestelde partij zal altijd met kosten blijven zitten. Mocht het zover komen, dan maken wij hier uiteraard vooraf duidelijke afspraken met u over en ontvangt u een helder en beargumenteerd advies over uw kansen in een procedure.
 

"Duidelijke afspraken, het kostte me inderdaad niets"

Test hier uw schadeclaim