Online dossier

Letsel Impact werk met iLetsel. Dit is een uniek schadesysteem met vele voordelen.

24 uur per dag beschikbaar

U kunt 24 uur per dag online uw digitale i-dossier raadplegen om de laatste stand van zaken te vernemen. Alle brieven, telefoonnotities, rapporten, schadestaten en medische adviezen zijn online en eenvoudig te raadplegen. U kunt zelf aantekeningen maken of online vragen stellen. In dat geval garanderen wij binnen 2 werkdagen te reageren.

Hoe werkt iLetsel?

Via de website www.iLetsel.nl kunt u inloggen met als gebruikersnaam uw emailadres. Vervolgens kunt u zich registreren en ontvangt u een unieke inlogcode en wachtwoord. Met deze speciale autorisatie gegevens kunt u inloggen op de beveiligde website en krijgt u toegang tot uw i-dossier. Zonder inloggegevens is uw dossier niet te raadplegen. Uw privacy is dus altijd gewaarborgd, ook bij diefstal van uw pc of laptop. Via internet kunt u met uw speciale autorisatie vanuit elke computer inloggen. U kunt dus altijd en overal uw i-dossier raadplegen. U kunt verder onder meer online vragen stellen aan uw behandelaar. Tevens is het mogelijk om een blog bij te houden, waarbij u zelf kunt bepalen wie daar inzicht in heeft.

U kunt zelf bepalen wie er toegang heeft tot uw gegevens. Standaard hebben alleen u en uw belangenbehartiger dat. Verder kunt u contactpersonen online toestemming geven om een door u te bepalen deel van uw i-dossier in te zien. Zo kunt u bijvoorbeeld uw tussenpersoon of medewerker van slachtofferhulp mee laten kijken in de pagina’s waarvoor u hen toegang heeft gegeven.

Eén van de kernbegrippen van de Gedragscode Behandeling Letselschade is transparantie en openheid van informatie. Met iLetsel heeft u deze mogelijkheid 24 uur per dag.