Niet Aangeboren Hersenletsel NAH


Hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben. Bij traumatisch hersenletsel is er sprake van een uitwendige oorzaak. Het hersenletsel wordt acuut veroorzaakt door geweld van buitenaf, zoal een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Omdat het niet vanaf de geboorte aanwezig is, spreekt men van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Er is bij NAH sprake van een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Dat wil zeggen dat de betrokkene en zijn omgeving door het letsel belemmerd worden en hun leven niet meer als vanouds kunnen voortzetten.

De impact van NAH kan daarom enorm zijn, met name ook voor de familieleden van een betrokkene. Een goede begeleiding is noodzakelijk. Letsel Impact kan deze begeleiding bieden. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.