Dystrofie


Posttraumatische dystrofie is een complicatie die na een letsel of een operatie aan een ledemaat (arm of been) ontstaat. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel. Zo kan een klein letsel als een kneuzing van de hand, een ernstige vorm van dystrofie geven.

Dystrofie is een van de belangrijkste oorzaken van functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan een ledemaat. Alle weefsels en alle functies van een arm of been kunnen door dystrofie worden aangetast.

Er kan ernstige invaliditeit en moeilijk te behandelen pijn optreden. De patiënt kan in een maatschappelijk en sociaal isolement terecht komen.

Letsel Impact kan u helpen bij het verhalen van uw letselschade door posttraumatische dystrofie. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.